Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zarządu Gminnego OSP

piątek, 18.03.2011

W dniu 18 marca odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Gminnego OSP. Na zebraniu obecni byli:

Prezes Zarządu Gminnego OSP  -    Marcinków Józef

Komendant Gminny OSP           -     Stecyk Jerzy

Delegaci: OSP Braszowice          -      4 druhów

              OSP Sieroszów           -      2 druhów

              OSP Stolec                -      4 druhów

              OSP Tarnów               -     4 druhów

Wśród zaproszonych gości zasiedli: Burmistrz Ząbkowic Śl.         -     Orzeszek Marcin

                                                  Komendant Powiatowy PSP   -     Wydmuch Marek

                                                  Zastępca KP PSP                 -     Płachytka Marian

                                                  Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego - Kozak Rafał

więcej

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

sobota, 12.03.2011

W drugiej edycji Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM", członek naszej MDP, Marcin Klimczuk zajął pierwsze miejsce.Turniej po raz drugi odbył się w Braszowicach w tamtejszej Szkole Podstawowej.Przypominamy, że pierwszą edycję turnieju też wygrał członek naszej MDP - Adrian Rękawik.

A tak przedstawia się końcowa klasyfikacja:

Miejsce I – Marcin Klimczuk
Miejsce II – Paweł Rogowski
Miejsce III – Ewelina Wojtaczka

Organizatorami II Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej byli: Urząd Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl., OSP Braszowice, Sołtys Wsi Braszowice oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Braszowicach. 

Eliminacje powiatowe odbędą się 25 marca w siedzibie KP PSP w Ząbkowicach Śl.Początek eliminacji o godz.9.00.

 


PŁONĄ TRAWY

wtorek, 01.03.2011

Wystarczyło kilka cieplejszych dni, a strażacy już wielokrotnie wyjeżdżali do gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków. Wiele się o tym mówi, ale niestety złe praktyki powtarzają się z roku na rok. Nie pomagają kierowane do ludzi apele mówiące, że wypalanie suchej roślinności jest niezgodne z prawem i szkodzi środowisku, a właściciele dopuszczający się takich praktyk mogą stracić prawo do dopłat unijnych.

więcej

Przekaż 1% podatku

wtorek, 22.02.2011

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem"
    Stolec 101.    57-200 Ząbkowice Śl

KRS: 0000227441                                                                                                            z dopiskiem OSP Stolec


  Dziękujemy za 1% z podatku

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

sobota, 19.02.2011

 19 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce.Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przeprowadzono wybory zarządu , komisji rewizyjnej oraz delegatów na gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Skład Zarządu:

Naczelnik     dh Tomasz Rękawik

Prezes         dh Marek Klimczuk

Sekretarz     dh Dariusz Golis

Członek Zarządu  dh Janusz Blicharski

Skarbnik      dh Ryszard Sęk

Kronikarz     dh Mariusz Kasprzyk

 

Komisja Rewiyjna:

Przewodniczący  dh Krzysztof Golis

Członek            dh Grzegorz Bukański

Członek            dh Przemysław Nowosad

 

 Na zebraniu oprócz druhów naszej jednostki uczestniczyli:

Burmistrz Ząbkowic Śl

Starosta Czerwonego Kostelca

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komendant Powiatowy PSP

Dowódca JRG

Komendant Gminny OSP

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych"Razem"

Podinspektor ds.Zarządzania Kryzysowego

delegacja druchów z Czerwonego Kostelca.

Podczas zebrania zostali odznaczeni srebrnymi Medalami "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" druhowie Marek i Tomasz Świątek. natomiast druh Tomasz Kasprzyk został wyrózniony Odznaką "Strażak Wzorowy".

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl