PŁONĄ TRAWY

wtorek, 01.03.2011

Wystarczyło kilka cieplejszych dni, a strażacy już wielokrotnie wyjeżdżali do gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków. Wiele się o tym mówi, ale niestety złe praktyki powtarzają się z roku na rok. Nie pomagają kierowane do ludzi apele mówiące, że wypalanie suchej roślinności jest niezgodne z prawem i szkodzi środowisku, a właściciele dopuszczający się takich praktyk mogą stracić prawo do dopłat unijnych.

więcej

Przekaż 1% podatku

wtorek, 22.02.2011

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem"
    Stolec 101.    57-200 Ząbkowice Śl

KRS: 0000227441                                                                                                            z dopiskiem OSP Stolec


  Dziękujemy za 1% z podatku

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

sobota, 19.02.2011

 19 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej jednostce.Po odczytaniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przeprowadzono wybory zarządu , komisji rewizyjnej oraz delegatów na gminne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Skład Zarządu:

Naczelnik     dh Tomasz Rękawik

Prezes         dh Marek Klimczuk

Sekretarz     dh Dariusz Golis

Członek Zarządu  dh Janusz Blicharski

Skarbnik      dh Ryszard Sęk

Kronikarz     dh Mariusz Kasprzyk

 

Komisja Rewiyjna:

Przewodniczący  dh Krzysztof Golis

Członek            dh Grzegorz Bukański

Członek            dh Przemysław Nowosad

 

 Na zebraniu oprócz druhów naszej jednostki uczestniczyli:

Burmistrz Ząbkowic Śl

Starosta Czerwonego Kostelca

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komendant Powiatowy PSP

Dowódca JRG

Komendant Gminny OSP

Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych"Razem"

Podinspektor ds.Zarządzania Kryzysowego

delegacja druchów z Czerwonego Kostelca.

Podczas zebrania zostali odznaczeni srebrnymi Medalami "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" druhowie Marek i Tomasz Świątek. natomiast druh Tomasz Kasprzyk został wyrózniony Odznaką "Strażak Wzorowy".

Zebranie sprawozdawcze w CZERWONYM KOSTELCU 14.01.2011r.

piątek, 14.01.2011

    W dniu 14 stycznia 2011 roku na zaproszenie strażaków z Czerwonego Kostelca delegacja OSP Stolec uczestniczyła w zebraniu sprawozdawczym Sboru Dobrovolných Hasičů Červený Kostelec za 2010 rok.

 znak

 

więcej

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

wtorek, 04.01.2011

Informujemy,że zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej jednostki odbędzie się 19 lutego 2011r o godz.17.00. 

Miejsce zebrania-świetlica OSP.            

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl