Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Stolcu powstała jesienią 1945 roku. Inicjatorem jej powołania był p. Jan Wąs, który, jako Komendant włożył wiele serca by jednostka ze Skorolca sukcesywnie się rozwijała. Wspomagali go p. Szczepan Pawłowski Prezes i zastępca komendanta p. Stanisław Kołodziejczyk.
Nazwę wsi Skorolec zmieniono na Stolec w 1947 roku.

Pierwsza REMIZA(strażnica) mieściła się w małym budynku obok szkoły. Pierwszym urządzeniem gaśniczym była pompa uruchamiana ręcznie (od 4 do 6 osób), ciągana parą koni.
Pod koniec lat 50-tych głównym obiektem OSP została część budynku na zapleczu świetlicy wiejskiej.

Nasza pierwsza motopompa: 

 Na zdjęciu: Lewak Franciszek, Ciepliński Jan, Władysław Staszków, Edward Szymocha, Władysław Nowak,Franciszek Kozioł, Ferdynand Józwiszyn, Grabończuk.

W roku 1963 przy dużym wkładzie mieszkańców zakupiono sztandar dla OSP w Stolcu w dowód uznania za aktywność w zapewnianiu bezpieczeństwa i podnoszeniu estetyki miejscowości.

Na zdjęciu:  J.Ciepliński, P.Skorza, S.Popowicz, J.Józwiszyn, S.Grandys, I.Józwiszyn, W.Czarnota, K.Buryń, F.Sordyl, G.Hutyra, E.Szymocha,A.Wojtyra, W.Piasecki  

W roku 1994 wykorzystując fundusze Rady Sołeckiej i pomoc finansową U.M. i G. Ząbkowice Śl. zostaje zakupiony używany samochód marki Żuk który przy dużym zaangażowaniu ówczesnych strażaków i naczelnika OSP Ryszarda Golisa zostaje wyremontowany i przystosowany dla potrzeb straży.
W tym samym roku w czynie społecznym zostaje rozebrany obiekt w którym mieściła się strażnica. Na tym samym placu rozpoczęto budowę nowej remizy przystosowanej do wymogów garażowania samochodu. Budowę ukończono w 1995 roku, w całości budowę strażnicy finansował U.M. i G. Ząbkowice Śl. W maju tego roku odbyło się oficjalne otwarcie nowej strażnicy.

Poświęcenie Remizy przez naszego Proboszcza Ks. Jana Draba.

 
Siódmego czerwca 1997 roku obchodziliśmy 50-lecie OSP W Stolcu.W tym dniu odsłonięto pamiątkową tablicę przy nowej remizie i poświęcono samochód bojowy marki Star 29 GBM wraz z nową motopompą nabyty rok wcześniej.

Pomnik

 Pamiątkowe zdjęcie z naszym nowym nabytkiem.

W lipcu 1997roku nawiedziła nas, cały Dolny Śląsk powódź 100-lecia.
Nasza jednostka brała czynny udział od pierwszych godzin w walce ze skutkami powodzi, pomagając przy ratowaniu ludzi i resztek dobytku, oraz wypompowywaniu wody z zalanych budynków.
W roku 2000 wymienione zostało podwozie w naszym samochodzie bojowym co znacznie poprawiło jego eksploatację, silnik był już na olej napędowy, auto było szybsze i silniejsze.
W roku 2002 nawiązaliśmy współpracę ze strażakami z Czech, z miasta Czerwony Kostelec, która została oficjalnie zapieczętowana w dniu 20 czerwca 2003 roku poprzez podpisanie umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy naszymi miejscowościami i obfituje po dziś dzień.

 

Trzydziestego kwietnia 2003 roku nasza OSP zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co znacznie poprawia standard naszej jednostki, lepsze wyszkolenie strażaków, profesjonalny sprzęt, oraz pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.

OSP Stolec włączona KSRG

OSP Stolec włączona KSRG


Jubileusz 60-lecia działalności OSP w Stolcu odbył się dnia 2 maja 2005r.
wraz z udziałem mieszkańców i przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, jak i strażaków z partnerskich miast z Czech Czerwonego Kostelca i Niemiec Uchte. W ramach współpracy partnerskiej z druhami z Niemiec została podpisana umowa w dniu 29 listopada 2005 roku.

60-lecie OSP Stolec


Od roku 2004 młodzież z naszej OSP wyjeżdża na obozy młodzieżowych drużyn pożarniczych do Niemiec na zaproszenie naszych kolegów strażaków z Darlaten gmina Uchte, otrzymaliśmy też od nich w październiku 2006 roku za symboliczne 1 euro samochód VW LT 31, który służy nam jako auto do ratownictwa technicznego.

 

 

Wyjazd dzieci z OSP Stolec do Darlaten 2005r.

 

Przekazanie LT

Dnia 16 lutego 2007roku w związku ze zmianą Zarządu w OSP Stolec zostaje podpisana KONTYNUACJA UMOWY O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY ze Strażakami z CZERWONEGO KOSTELCA.

 

 

Kontynuacja współpracy z Czechami


Końcem roku 2007 otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej samochód gaśniczy marki Star 244 GBA 2,5/16 rok produkcji 1991, który posiada już własną autopompę. Remont przeprowadziliśmy w własnym zakresie i w marcu 2008 roku auto zostało wprowadzone do podziału bojowego. Samochód ten służył nam jako auto bojowe do końca 2012 roku. Jednostka OSP STOLEC uczestniczy w akcjach około 50 razy (rocznie).

 

Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl