ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2011 ROK

sobota, 11.02.2012

10 lutego w naszej jednosce odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2011.W zebraniu uczestniczyli członkowie naszej OSP oraz zaproszeni goście w osobach:
Komendant Powiatowy PSP w Ząbkowicach Śl.-st.bryg.Marek Wydmuch,  Prezes ZG OSP w Ząbkowicach Śl.-pan Józef Marcinków,  Burmistrz Ząbkowic Śl.-pan Marcin Orzeszek, Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych -pan Rafał Kozak, przedstawiciele Straży Pożarnej z Czerwonego Kostelca na czele ze swoim Starostą -panem Radkiem Sagnerem.
Po powitaniu uczestników zebrania przez Prezesa dh Marka Klimczuka przystąpiono do porządku zebrania
1.Otwarcie zebrania
2.Wybór przewodniczącego zebrania, protokulanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków
3.Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawomocnosci obrad
4.Sprawozdanie z działalności - dh Marek Klimczuk
5.Sprawozdanie finansowe - dh Dariusz Golis
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - dh Przemysław Nowosad
7.Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na 2012r - dh Tomasz Rękawik
8.Dyskusja
9.Podjęcie uchwał
-udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2011
-przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2012
10.Wolne wnioski
11.Zakonczenie obrad

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl