“Firefighter Combat Challenge – Wrocław 2017”

czwartek, 23.03.2017

LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW JEST OGRANICZONA – MAKSYMALNIE 100 ZAWODNIKÓW

O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych dokonaniem wpłaty wpisowego. Ostateczna lista zawodników zostanie ogłoszona po uzyskaniu 100 zgłoszeń wraz z wpłatami wpisowego, lub po dniu 21 kwietnia br.

Brak wpłaty w tym terminie wpisowego spowoduje automatyczne wykreślenie z listy zawodników. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zawodnik rezygnuje ze startu, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatora.

Kontakt w sprawach dotyczących zawodów: st. kpt. Daniel Mucha (KW PSP we Wrocławiu) tel. 71 368 22 85; 691 142 998; email: d.mucha@kwpsp.wroc.pl

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl