Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

sobota, 04.03.2017

  W dniu 4 marca 2017 roku w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2016 roku. Zebranie otworzył Prezes OSP, witając wszystkich przybyłych w osobach:

1. Dowódca JRG Ząbkowice Śl. mł. bryg Grzegorz Ciapka

2. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP - dh Józef Marcinków

3. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i ochotniczych straży pożarnych                         pan Rafał Kozak

4. Delegacja SDH z Cervenego Kostelca pod przewodnictwem Petra Nejmana

5. Członek Honorowy - dh Antoni Golis

6. Członkowie OSP Stolec

7. Członkowie MDP Stolec

Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marka Świątka, który poprowadził dalszą część zebrania. Po przegłosowaniu porządku obrad przystąpiono do odczytu sprawozdań za 2016 rok: działalności OSP, planu finasowego, planu działalności na bieżący rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zebranie nie wniosło uwag do w/w sprawozdań na co udzielono absolutorium zarządowi. 

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl