Wytyczne dla jednostek OSP włączonych do KSRG

piątek, 13.03.2020

Il.       DZIAŁANIA POMOCNICZE

1        Zabezpieczenie ochronne

a)                   Zabezpieczenie członków OSP przy realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19:  ubranie specjalne — komplet;  środki ochrony indywidualnej:  rękawiczki nitrylowe;  maseczki jednorazowe (tzw. chirurgiczne);  okulary I gogle ochronne (wielokrotnego użytku);  środki dezynfekcyjne;  worki na odpady (czerwone).

 

b)                   Zabezpieczenie ochronne członków OSP przy realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19.  ubranie kategorii III typ 3B lub 4B;  środki ochrony indywidualnej:  rękawiczki nitrylowe;  maseczka twarzowa min. typu FFP2 lub FFP3;  okulary / gogle;  środki dezynfekcyjne;  worki na odpady (czerwone).

strona 1/2

2. Zasady postepowania

Realizacja zadań wobec osób objętych kwarantanną (osoby potencjalnie zagrożone koronawirusem COVID-19).

Ratownicy udający się pod wskazane adresy osób objętych kwarantanną, muszą być zabezpieczeni w wyposażenie opisane w części II, pkt. l.a. Zakres realizowanych czynności powinien ograniczać się do nawiązania kontaktu słownego, bez kontaktu bezpośredniego z osobą potencjalnie zakażoną. Nie jest zalecane wchodzenie do pomieszczeń, w których przebywają osoby poddane kwarantannie. Po zakończonym działaniu należy dokonać dezynfekcji i zdjęciu rękawiczek oraz okularów ochronnych.

Do nawiązywania kontaktu z osobami objętymi kwarantanną należy wyznaczać maksymalnie 2 ratowników (zalecana jest 1 osoba).

W przypadku potrzeby nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą [osobami poddanymi kwarantannie należy ratowników zabezpieczyć w: ubranie kategorii III typ 3B lub 4B, maseczkę twarzową min. typu FFP2 [ub FFP3.

O dalszym postępowaniu w stosunku do ratowników, u których zaistniał bezpośredni kontakt z osobami poddanymi kwarantannie decyduje Inspektor Sanitarny za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Po zakończeniu działań strażak zdejmuje rękawiczki ochronne i maseczkę, a następnie wkłada do worka na odpady medyczne (czerwony worek). Okulary / gogle oraz ubranie ochronne, które nie zostały uszkodzone mechanicznie, należy zdezynfekować preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu w celu ponownego użycia (dot. ubrań Tychem F).

W przypadku kontaktu ratownika z wydzielinami osób poddanych kwarantannie lub uszkodzeniu ubrania ochronnego podczas działań, dalsze postępowanie z ratownikiem i jego ubraniem określa Inspektor Sanitarny.

wróc
Logowanie
GoFuture.pl

Copyright © 2010 OSP Stolec | Projekt i wykonanie

GoFuture.pl